POLITICA DE CONFIDENTIALITATEȘI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.     INFORMAȚII PRELIMINARE

 

Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal a utilizatorilor ce vizitează site-ul nostru („Utilizatorii”) prezintă deosebită importanță pentru noi.

 

În acest sens, toate datele cu caracter personal furnizate de către Utilizatorii site-ului https://stere.ro/ („Site-ul”) sunt prelucrate în scopul oferirii Utilizatorilor a unor condiții optime a serviciilor asociate Site-ului. 

 

Scopul acestui document este de a descrie modalitatea de colectare și utilizare a datele Utilizatorilor în momentul utilizării Site-ului, precum și drepturile Utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal, denumite în continuare „Datele” sau ”Datele cu caracter personal”.

 

Recomandăm ca acest document să se citească împreună cu documentele „Termeni și Condiții” și ”Politica de utilizare a cookie-urilor”, documente ce pot fi accesate la adresa ... . 

 

În lipsă de stipulație contrară, termenii scriși cu majuscule în acest document vor avea sensul descris în documentul „Termeni și Condiții”, document ce poate fi accesat la adresa: ....... 

CONTINUÂND UTILIZAREA SITE-ULUI, DECLARAȚI CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE, VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI SITE-UL.

Vă asigurăm confidențialitatea informațiilor aduse la cunoștința noastră. În cadrul acestei obligații, ne angajăm să folosim în mod corespunzător informațiile cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție. Datele cu caracter personal) la care avem acces sunt prelucrate în mod legal (e.g. în baza consimțământului dumneavoastră exprimat prin Termeni și Condiții, a obligațiilor legale, intereselor legitime), în scopul asigurării accesului la Site și a transmiterii răspunsurilor la solicitările dumneavoastră, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în continuare „Regulamentul nr. 2016/679” sau „GDPR” și a tuturor actelor normative subsecvente aplicabile.

Titularul Site-ului prelucrează Datele dumneavoastră în calitate de operator, conform GDPR.

Prelucrarea Datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cadrul prezentului document, referirile la „Persoană vizată” sau „Utilizator” însemnă referiri la dumneavoatră în calitate de persoană fizică identificată sau identificabilă ca urmare a accesării și utilizării Site-ului nostru. 

 

2.     DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

 

Prelucrăm Date diferite, în funcție de activitatea Utilizatorilor pe Site, respectiv Datele prelucrate ca urmare a unei simple vizite pe Site vor fi diferite de Datele prelucrate ca urmare a utilizării Formularului de contact. 

 

2.1. Vizitarea Site-ului

Utilizatorul poate vizita Site-ul fără a dezvălui nicio informație cu privire la Datele sale cu caracter personal. Cu toate acestea, unele Date cu caracter personal sunt transmise în mod automat de către browserul Utilizatorului. Aceste Date se referă la:

a)     adresă IP (internet protocol);

b)     tipul browserului utilizat, versiunea sa și limba utilizată;

c)     timpii de acces în Site și adresele website-urilor de unde Utilizatorul vizitează Site-ul;

d)     tipul aparatului utilizat și sistemul de operare;

e)     data și ora accesării Site-ului,

însă aceste Date nu pot fi atribuite niciunei persoane, adică nu pot determina identificarea persoanei respective. [MM3] 

 

2.2. Utilizarea Formularului de contact 

La momentul accesării Formularului de contact, trebuie dezvăluite următoarele Date:

a)     Numele și prenumele;

b)     Adresa de e-mail;

c)     Numărul de telefon

d)     Aspectele pentru care titularul Site-ului este contactat și care pot conține Date cu caracter personal, introduse în mod voluntar de către Utilizator.

 

Lipsa furnizării Datelor de mai sus determină imposibilitatea de transmitere a formularului de contact și/sau a unui raspuns la solicitare.

3.     TEMEIUL ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului se bazează pe:

a)     contractul ce se încheie între aceștia și titularul Site-ului, ca urmare a accesării Site-ului și a acceptării Termenilor și Condițiilor Site-ului și prezentei Politici de confidențialitate, 

b)     îndeplinirea unor cerințe legale sau de reglementare, 

c)     urmărirea intereselor legitime ale titularului Site-ului.  

Datele personale sunt colectate în scopul gestionării relației cu Utilizatorii Site-ului. Este posibil ca, în cazul în care un Utilizator al Site-ului nu furnizează Datele personale solicitate, titularului Site-ului să nu poate furniza un răspuns aspectelor sesizate de Utilizatorul Site-ului. 

 

Prin completarea formularului de contact de pe Site, Utilizatorul declară că își exprimă, în mod expres și neechivoc, consimțământul ca Datele sale cu caracter personal să fie prelucrate și folosite in viitor de catre titularul Site-ului în urmatoarele scopuri:

·       Stabilirea contactului cu Utilizatorii;

·       Prelucrarea și procesarea solicitărilor adresate de către Utilizator prin intermediul formularului de contact;

·       Furnizarea informațiilor solicitate și pentru a răspunde corespondenței primite de la Utilizatori;

·       Transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea titularului Site-ului și a terților cu care titularului Site-ului are relații de orice natură, în situația în care Utilizatorul și-a exprimat consimțământul expres în acest sens și a furnizat adresa sa de e-mail;

·       Îndeplinirea obligațiilor legale și a responsabilităților sociale, conform legilor române și internaționale.

 

Datele Utilizatorilor sunt colectate în scopurile prevăzute mai sus, prin diverse modalități specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, salvarea în baze de date a diverselor formulare de contact disponibile pe Site care sunt completate de catre Utilizatori etc.

 

Orice informație furnizată de Utilizator va fi considerată și va reprezenta consimțământul expres ca Datele personale să fie folosite de titularul Site-ului, precum și de partenerii comerciali, în conformitate cu scopurile susmenționate.

4.     DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Datele cu caracter personal prelucrate de către titularului Site-ului vor fi accesate de către titularul Site-ului, colaboratorii sau salariații acestuia, pe baze de confidențialitate și pot fi dezvăluite și următorilor destinatari:

a)     contabililor, auditorilor, avocaților sau altor consultanți externi ai titularului Site-ului;

b)     partenerilor comerciali ai titularului Site-ului, cum ar fi: furnizorul serviciilor IT pentru webhosting sau servicii similare, societăți de curierat dacă Utilizatorul solicită transmiterea unei corespondențe prin poștă sau curier, grupul de societăți din care titularul site-ului face parte, alți terț în măsura în care Datele sunt transmise în vederea reorganizării Site-ului. Aceste persoane sunt obligate să pastreze confidențialitatea acestor Date, fiind instruite cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Titularul Site-ului nu va răspunde pentru partenerii comerciali în situația în care aceștia utilizează Datele cu caracter personal în afara scopurilor prevăzute mai sus.autorităților publice centrale și locale;

c)     instanțelor de judecată, ministerului public, organelor de poliție, executorilor judecătorești și altor autorități publice din România, dacă aceste Date sunt necesare desfășurării unor procese sau anchete judiciare;

Datele pot fi transferate în alte state din Uniunea Europeană, fără a fi necesar consimțământul și informarea prealabile ale Persoanelor vizate. În situația în care titularului Site-ului va intenționa să transfere Datele către state din afara Uniunii Europene, Persoana vizată va fi informată în prealabil. 

5.     PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata de timp necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate Datele, în funcție de baza legală pe care au fost obținute aceste Date și/sau pe perioada pe care prevederile legale aplicabile obligă titularului Site-ului să rețină aceste date. 

 

Vom șterge Datele introduse de dumneavoastră prin Formularul de contact de îndată ce ne solicitați acest lucru, cu excepția situației în care reținerea Datelor este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, soluționării litigiilor, etc. Continuarea vizitării Site-ului, ulterior ștergerii Datele introduse de dumneavoastră prin Formularul de contact, va genera colectarea Datelor specifice acestei acțiuni, conform celor enunțate mai sus (e.g. adresa IP, tip browser etc.)

 

Nu ne asumăm răspunderea pentru ștergerea Datelor și de către partenerii noștri comerciali, chiar dacă îi vom notifica cu privire la aceasta și cu privire la obligația legală de ștergere a acestor Date.

6.     DREPTURILE UTILIZATORILOR

Cu privire la Datele cu caracter personal prelucrate de titularul Site-ului, în conformitate cu prevederile art. 15-21 din GDPR, Utilizatorii, in calitate de Persoane vizate au, în principal, următoarele drepturi:

a)     dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea Datelor cu caracter personal;

b)     dreptul de a fi notificat cu privire la incalcari privind securitatea Datelor dumneavoastra;

c)     dreptul de a se opune prelucrarii Datelor in orice moment;

d)     dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

e)     dreptul de acces la Datele cu caracter personal;

f)      dreptul la rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte, incomplete;

g)     dreptul la ștergerea Datelor cu caracter personal care exced Datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile menționate mai sus;

h)     dreptul la restricționarea prelucrării Datelor cu caracter personal;

i)      dreptul la portabilitatea Datelor cu caracter personal;

j)      dreptul de interventie asupra Datelor cu caracter personal;

k)     dreptul de a se opune prelucrării Datelor cu caracter personal care exced datele obligatorii a fi furnizate pentru scopurile menționate mai sus;

l)      dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul în care consideră că prelucrarea Datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile legale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România;

m)   orice alte drepturi care vor fi aplicabile prin efectul legii. 

 

6.1. Dreptul de acces la Date

 

Persoana vizată are dreptul de a obține de la titularul Site-ului o confirmare că Datele sale sunt sau nu prelucrate, precum și acces la respectivele Date în cazul Prelucrării. 

Titularul Site-ului va transmite Persoanei vizate, la solicitarea acesteia, următoarele informații:

a)    în cazul în care Datele sale nu sunt prelucrate – o notificare specificând faptul că titularul Site-ului nu prelucrează Datele sale;

b)    în cazul în care Datele sale sunt prelucrate - o copie a respectivelor Date.

Copia Datelor va fi transmisă de titularul Site-ului, fără perceperea unei taxe din partea titularul Site-ului, cu excepția cazului în care Persoana vizată solicită alte copii, caz în care titularul Site-ului poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative efectuate cu această solicitare. 

Răspunsul titularului Site-ului va fi transmis în format electronic în cazul în care (i) Persoana vizată introduce cererea în format electronic sau (ii) Persoana vizată nu solicită un alt format. 

 

6.2. Dreptul la rectificarea Datelor, inclusiv completarea acestora printr-o declarație suplimentară

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea titularului Site-ului, la cerere și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor aplicabile, în special a Datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora în Date anonime, precum și notificarea de către titularul Site-ului a terților cărora le-au fost dezvăluite Datele a oricărei operațiuni efectuate conform celor de mai sus.

6.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a cere titularului Site-ului ștergerea Datelor cu caracter personal pentru următoarele motive:

a)   Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;  

b)   Persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

c)   Persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau Persoana vizată se opune prelucrării în scopuri de marketing direct; 

d)   Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

e)   Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine titularului Site-ului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern român. 

Titularul Site-ului nu are obligația de ștergere a Datelor, în situația în care prelucrarea este necesară:

a)   pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b)   pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului român sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în implementarea unei decizii a unei autorități publice;

c)   din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

d)   în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la liberă exprimare și la informare este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor Prelucrării respective; sau

e)   pentru constatarea, exercitarea sau apărarea, în instanță, a unui drept al titularului Site-ului.

Titularul Site-ului se obligă să comunice fiecărei persoane căreia i-au fost divulgate Datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Titularul Site-ului informează Persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi, dacă aceasta solicită acest lucru. 

6.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a cere titularului Site-ului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a)   Persoana vizată contestă exactitatea Datelor, pentru o perioadă care îi permite titularului Site-ului să verifice exactitatea Datelor;

b)   prelucrarea este ilegală, iar Persoana vizată se opune ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c)   Titularul Site-ului nu mai are nevoie de Date în scopul prelucrării, dar Persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

d)   Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale titularului Site-ului prevalează asupra celor ale Persoanei vizate.

Ca urmare a restricționării Prelucrării Datelor, titularul Site-ului, cu excepția stocării, va putea continua prelucrarea parțială a respectivelor Date (i) numai cu consimțământul Persoanei vizate sau pentru (ii) constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iii) pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene.

 

Înainte de ridicarea restricției de prelucrare, titularul Site-ului va informa Persoana vizată asupra reluării Prelucrării Datelor. 

 

6.5. Dreptul la portabilitatea Datelor

În baza solicitării scrise a Persoanelor vizate, titularul Site-ului va transmite acestora Datele lor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, Persoanele vizate având dreptul de a:

a)     transmite aceste Date altor operatori, în cazul în care:

(i)      Prelucrarea se bazează pe consimțământ și

(ii)    Prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

b)     li se transmite Datele direct de către titularul Site-ului altor persoane fizice sau juridice, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

 

6.6. Dreptul de a se opune prelucrării Datelor

În orice moment, Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării Datelor cu caracter personal. În acest caz, titularul Site-ului nu mai prelucrează Datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care Persoana vizată se opune prelucrării Datelor cu caracter personal, acestea nu mai sunt prelucrate în acest scop.

6.7. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Persoana vizată are dreptul de a se adresa autorităților competente în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile legale, respectiv Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, precum și instanțelor de judecată competente. 

 

7.     OBLIGAȚIILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată are următoarele obligații:

a)     să furnizeze Date adevărate, exacte si complete despre sine, în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care titularul Site-ului prelucrează respectivele Date. În cazul în care Datele Persoanelor vizate nu sunt adevărate, exacte și complete, Persoanele vizate au obligația de a notifica titularul Site-ului în cel mai scurt timp în vederea remedierii acestei situații. 

b)     să mențină și să actualizeze Datele pentru a fi adevărate, exacte și complete, atunci când situația o cere. 

 

Încălcarea prevederilor de mai sus dă dreptul titularului Site-ului de a:

a)     transmite una sau mai multe atenționări formale;

b)     suspenda temporar accesul în Site;

c)     interzice în mod permanent accesul în Site;

d)     bloca accesul la Site pentru aparatele tehnice care folosesc adresa dumneavoastră de IP;

e)     contacta unul sau pe toți furnizorii de servicii de internet pentru a le solicita blocarea accesului dumneavoastra în Site;

f)      iniția acțiuni legale împotriva dumneavoastră, fie pentru încălcarea Contractului sau altele asemenea.

 

8.     CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

Titularul Site-ului a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile, menite să asigure securitatea Datelor cu caracter personal în cazul pierderii accidentale și accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate.

Programul nostru de Confidențialitate a Informației are la bază un standard de securitate a informațiilor și urmează o abordare bazată pe riscuri care cuprinde oameni, procese și tehnologii. 

În ceea ce privește prelucrarea Datelor cu caracter personal, titularul Site-ului se obligă să:

a)     prelucreze Datele cu caracter personal conform legislației specifice în vigoare;

b)     prelucreze Datele cu caracter personal numai prin intermediul unor mijloace securizate;

c)     confirme Persoanelor vizate prelucrarea sau nu a Datele cu caracter personal ca urmare a unei cereri datate și semnate adresate în scris titularul Site-ului;

d)     rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, Datele cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legale;

e)     înceteze în mod gratuit prelucrarea Datele cu caracter personal care nu sunt prelucrate conform dispozițiilor legale;

f)      adopte toate măsurile de securitate necesare pentru protecția Datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la aceste Date;

g)     faciliteze exercitarea drepturilor Persoanelor vizate în ceea ce privește Datele cu caracter personal;

h)     notifice autoritățile competente în cazul încălcării securității Datelor cu caracter personal;

i)      să informeze Persoanele vizate cu privire la încălcarea securității Datelor cu caracter personal, dacă încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile acestora.

 

9.     NOTIFICĂRI

Dacă o Persoană vizată dorește să își exercite oricare dintre drepturile mai sus prevăzute sau dorește să adreseze întrebări/plângeri referitoare la politicile titularului Site-ului privind confidențialitatea și procesarea Datelor cu caracter personal, este rugată să se adreseze titularului Site-ului în scris, printr-o cerere datată și semnată, trimisă la: 

Adresă poștală: ...

Adresă e-mail: ...

10.  MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica/ completa oricând prezenta Politica de confidențialitate. 

 

Politica de confidențialitate actualizată va fi publicată pe Site și va intra în vigoare din momentul publicării. Înainte de intrarea în vigoare a Politicii de confidențialitate actualizate, veți fi informat asupra respectivelor modificari printr-un anunț pop-up ce va apărea la momentul accesarii Site-ului. 

 

La momentul intrării în vigoare a modificărilor Politicii de confidențialitate, vi se va solicita acordul expres[MM5]  cu privire la noile prevederi ale Politicii de confidențialitate. 

 

ÎN CAZUL ÎN CARE NU DORIȚI SĂ ACCEPTAȚI PREZENTA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, INCLUSIV MODIFICĂRILE/COMPLETARILE ULTERIOARE, NU VEȚI MAI PUTEA UTILIZA SITE-UL.

 

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări,  Utilizatorul își exprimă consimțământul pentru acceptarea modificărilor / completărilor respective.