1921.vi.03

W. Pauly – I. Schlarkó

«Multe mulţumiri pentru amabila Dv. scrisoare din 20 mai, al cărei conţinut m-a interesat foarte mult. Este şi dorinţa şahiştilor de aici de a intra în legătură cu clubul Dv. şi cred că o pereche de partide prin corespondenţă ar fi un mijloc potrivit. De câteva săptămâni, Comitetul nostru l-a împuternicit pe Dl. Locotenent Bibescu să ia legătura cu Dl. Mayer, dar până acum nu a primit răspuns. […] Puteţi trimite corespondenţa pe adresa mea. Eu sunt vice-preşedinte al clubului local şi voi purta corespondenţa în numele clubului nostru.

[…] Aş vrea să publicăm interesanta partidă Schlarkó – Ludwig. Trimiteţi-mi data şi locul partidei, şi numele întreg al adversarului Dv. […]»

1921.v.07, Sibiu

W. Pauly – Valeriu Oniţiu

«Onorate D-le Oniţiu,

Am aflat din “Ranneforth’s Schach-Kalender” 1921 adresa Dv. pe care o căutam, fiindcă voiam să vă scriu de mult. Vă rog să-mi răspundeţi cum vă găsiţi şi cum aţi trecut prin război. Eu am dus-o destul de greu, dar … a trecut. Am reluat ocupaţia de şef de serviciu a Soc. de asig. “Dacia-România”.

Am aflat cu multă plăcere că în oraşul Dv. s-a înfiinţat un club de şah. Precum ştiţi probabil, există şi în Bucureşti un asemenea club şi am dori mult să intrăm în relaţiuni amicale cu clubul Dv. În acest scop îmi permit a propune în numele comitetului clubului din Bucureşti să jucăm 2 partide de şah prin corespondenţă în condiţiunile pe care vă rog să le stabiliţi. Facem această propunere numai în scopul de a începe relaţiunile cu clubul Dv. şi în credinţa că va fi o întreţinere plăcută şi instructivă pentru membrii cluburilor noastre.

Mai anexez 3 probleme gemene pe care le-am compus de curând în comun cu Dl. Ing. L. Loewenton şi care sunt nepublicate. Mi-ar face mare plăcere dacă aţi alătura şi Dv. la răspuns câteva din operele Dv. noi (aş prefera fără soluţiuni).

[…] Vă rog să transmiteţi colegilor Dv. din club cele mai sincere salutări din partea membrilor clubului nostru şi să primiţi, onorate Dle Oniţiu, încredinţarea deplinului meu devotament.»

1921

1921.ix.16. Scrisoare a lui Neştian G.D., incluzând o partidă jucată cu Jules Sachetti:

1921.09.16 - Nestian-Gudju 1

1921.09.16 – Nestian-Gudju 1

1921.09.16 - Nestian-Gudju 1

1921.09.16 – Nestian-Gudju 2

1921.09.16 - Nestian-Gudju 3

1921.09.16 – Nestian-Gudju 3

1921.09.16 - Nestian-Gudju 4

1921.09.16 – Nestian-Gudju 4

1921.xi.09, W. Pauly – I. Schlarkó, Timişoara. «Dl. Sachetti este un mai vârstnic puternic jucător, astfel că în partidele Dv. prin corespondenţă veţi avea de dus o luptă grea.»

1921.x.25, I. Schlarkó – W. Pauly. «Am început cu domnul Jules Sachetti (un francez) de la Odobeşti patru jocuri.»

1921.xii.21, W. Pauly – I. Schlarkó. «Mă bucur că aţi descoperit în Dl. Sachetti un partener de joc atât de plăcut.»

1921.v.20

I. Schlarkó (Timişoara) – W. Pauly. «… În continuare, vă trimit câteva partide şi poziţii:

Partidă prin corespondenţă, 1919: Dr. Borbás, Prof. d. Thert [?], Debrezin – Schlarkó

1919 - Diagrama partida corespondenta

1919 – Diagrama partida corespondenta

Negrul la mutare: 1…Sxd4!! 2.cxd4 (2.Sxd4 Sxe5 3.Sxd5 Sd3! remiză) c3! 3.bxc a3 4.Sc5 a4! 5.e6+ Kg7 6.Se8+ Kf8 7.Kxg6 Kxe8 8.Kf6! a2 9.Hb7! a1D 10.Hd6+ Kd8 11.e7+ Kd7 12.e8D+ Kxd6 13.De6+ Kc7 14.Dxd5 Dxc3 şi după câteva mutări partida s-a dat remiză.

Schlarkó – Lüdwig (Pesti Napló)

Care ar fi părerea Dvs. despre această problemă cu mat în 4 mutări, compusă cu vreo 2 ani în urmă, dar nepublicată:

W.: Kh2, Dg7, c2, Lc7, Sf5, Be3, g2, g4 (8), Schw.: Kd1, Le1, Bc3, g5 (4).»

1917.viii, Kaschau

“Între Kaschau [Kosice – n.n.] şi Temesvár [Timişoara – n.n.] sunt în curs de desfăşurare de câtva timp, 2 partide de şah prin corespondenţă. Până în prezent, s-au jucat următoarele mutări:

Partida 1: (Alb – Kaschau):

Partida 2: (Alb – Temesvár):

1912-1913

Primul turneu de şah prin corespondenţă este câştigat de G.D. Neştianu (Bârlad) cu 19 pct .din 19, urmat la un punct de Jules Sachetti. Au fost 11 de participanţi. [Schweizerische Schachzeitung #6/1912, p. 111. – “Jassy – Nun hat auch Rumänien seine Fernturniere und wiederum sind es die schweizerischen, die als Muster dienen! Die Leitung besorgt unser Freund Ingen. Costin in Jassy, das Patronat hat der Ingenieurverein in Jassy übernommen. Das erste Turnier zählt 11 Teilnehmer. Wir wünschen guten Erfolg und hoffen, dass auch in Rumänien das Fernspiel zum Aufschwung des Spiels im Lande diene.”]

1912, Iaşi

Victor Costin publică un Regulament. Turneuri de şah prin corespondenţă. Costin poate fi considerat, fără exagerare, părintele epocii moderne a şahului prin corespondenţă din România.

1912 - Turneuri coperta

1912 – Turneuri coperta

1910

Turneu de şah prin corespondenţă unde a participat şi Leon Loewenton. [Schweizeriche Schachzeitung, #10, p. 169-170]

1910 - Schweizer.Sztg, p.169 - Lowenton

1910 – Schweizer.Sztg, p.169 – Lowenton

1898-1899-1900

Hercule A. Gudju şi Jules Sachetti îşi dispută un meci de şah prin corespondenţă. Scorul avea să fie favorabil lui Gudju: +7 =2 -3. Puteţi studia în continuare o bună parte din corespondenţa celor doi maeştri şi cele 12 partide:

Corespondență între Hercule A. Gudju și Jules Sachetti.

1898.v.05, J. Sachetti – H.A. Gudju

1898.05.05 Sachetti-Gudju 1

1898.05.05 Sachetti-Gudju 1

1898.05.05 Sachetti-Gudju 2

1898.05.05 Sachetti-Gudju 2

1898.05.05 Sachetti-Gudju 3

1898.05.05 Sachetti-Gudju 3

1898.05.05 Sachetti-Gudju 4

1898.05.05 Sachetti-Gudju 4

1898.viii.15, J. Sachetti – H.A. Gudju.

1898.08.15 Sachetti-Gudju 1

1898.08.15 Sachetti-Gudju 1

1898.08.15 Sachetti-Gudju 2

1898.08.15 Sachetti-Gudju 2

1898-1899. Un set de 21 cărţi poştale de la meciul prin corespondenţă: 1898-1899 Gudju H.A.-Sachetti J.pdf

1899.08.01 Gudju-Sachetti verso

1899.08.01 Gudju-Sachetti verso

1899.08.01 Gudju-Sachetti

1899.08.01 Gudju-Sachetti

1899.00.00 Fisa 1

1899.00.00 Fisa 1

1899.00.00 Fisa 1 verso

1899.00.00 Fisa 1 verso

1899.00.00 Fisa 2

1899.00.00 Fisa 2

1899.00.00 Fisa 2 verso

1899.00.00 Fisa 2 verso

1899.x, J. Sachetti – H.A. Gudju. „P.S. – Costin îmi scrie că în curând va publica partidele noastre şi întreg matchul după terminare.”

1899.10.Joi Sachetti-Gudju 1-4

1899.10.Joi Sachetti-Gudju 1-4

1899.10.Joi Sachetti-Gudju 2-3

1899.10.Joi Sachetti-Gudju 2-3

1899. Fişe de partidă: 1899 – Gudju-Sachetti scoresheets.pdf

Sachetti Jules

Sachetti Jules

Sachetti Jules - v.card

Sachetti Jules – v.card