Până în anul 2015, F.R.Şah. a parcurs 90 de ani de existenţă (de la atestarea sa documentară, din 4.i.1925). După ce actul de constituire al F.R. Şah a fost oficializat la data de 14 martie 1926 prin adeziunea a 26 de cercuri de şah din ţară, a fost ales un Comitet Director prezidat de Mihail Sadoveanu care a devenit preşedintele Federaţiei. Şi alte personalităţi marcante ale vieţii politice, culturale şi sportive româneşti au îndeplinit funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de şah.

1923

1923.x.07, W. Pauly A. Rugină. «Neavând un statut al cercului nostru de şah, vă trimit alăturat un formular german. Cred că Dl. Locot. Gudju are un statut în limba română. (…) Cu cele mai bune urări pentru noul cerc din oraşul Dv. [Botoşani]»

1923.iii.25. Statutele Cercului de Şah Bucureşti şi Regulamentul.

1923.x.11. Legitimaţia lui W. Pauly.

1923.10.11 - Legitimatie Pauly

1923.10.11 – Legitimatie Pauly

1922

Registre de procese verbale al Cercului de şah Bucureşti pentru perioadele 1922-23 și 1924-1932:

1921

La începutul anului 1921, “Cercul de Şah” din Bucureşti îşi stabileşte statutul şi alege conducerea: A. Henţiescu (primul preşedinte), W. Pauly (al doilea preşedinte), Locot. Gudju (Schriftf.), L. Marcu, Locot. A. Bibescu (bibliotecar), Dr. Bobeş, Constantinescu şi Fichner, Grossman şi Ing. L. Löwenton (auditori).

Reflexii în presa vremii:

„Adunarea Generală a membrilor clubului a avut loc la sediul stabilit în str. Academiei 20. S-a apreciat că asociaţia are un curs de dezvoltare favorabil, numărul membrilor fiind de circa 100, iar situaţia financiară satisfăcătoare. Principalul eveniment al anului, în afară de unele turnee de club, a fost vizita de 14 zile a maestrului R. Reti, unde au fost mai multe simultane şi partide oarbe, lăsând cea mai bună impresie. Cu Clubul de şah din Timișoara au început 2 partide prin corespondenţă, iar fondul de 2.000 de lei stabilit ca miză este destinat să promoveze un campionat naţional de şah. [Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung #51-52, 25.XII.1921, p. 310]

1921 Club la Bucuresti

1921 Club la Bucuresti

 

Documentul integral poate fi citit aici: 1921 – Statute Cerc sah Bucuresti.pdf

1920.i.20

Constituirea unui cerc de şah al absolvenţilor liceului “Gh. Lazăr”.

1920.01.25 PVerbal din 12.01.1920

1920.01.25 PVerbal din 12.01.1920

1913

După o ştampilă descoperită într-o colecţie de reviste germane vechi,
aflăm de existenţa unui club de şah la Cluj.

1913 Club Cluj stampila

1913 Club Cluj stampila