„Ocolul Pământului în 80 + de Șahuri” – Un interesant eveniment şahist la MNIT Cluj-Napoca

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei vă invită joi, 17 septembrie, ora 13.00 la vernisajul expoziţiei Ocolul Pământului în 80 + de Şahuri, Colecţia SITAS de Şahuri Tematice de Pretutindeni, la sediul muzeului din str. C.Daicoviciu nr.2.

Expoziţia aduce în atenţia publicului 88 de jocuri de şah, piese care fac parte din colecţia particulară Emil Sitaru. Piesele sunt aduse de profesorul Sitaru din zeci de ţări vizitate de Domnia Sa de-a lungul turneelor la care a participat împreună cu jucătorii Academiei SITAS şi reprezintă, fiecare, o parte din tradiţiile sau specificul ţării respective, fie prin materialul din care sunt confecţionate (de ex.: piese de şah din marmura de Carrara, din cristal de Boemia placat cu aur şi argint, din aur de Toledo etc.) sau prin motivele tradiţionale ale tablei sau ale pieselor (cu motive maure din Alhambra sau incaşe din Peru etc.).

O altă caracteristică o reprezintă tematica istorică a pieselor (piese şi tabla cu motive din Egiptul antic, cu motive mitologice greceşti, sau ilustrând bătăliile dintre Napoleon şi austrieci, sau cea de la Grunwald dintre polonezi şi cavalerii teutoni etc.). O altă sursă de inspiraţie pentru jocul de şah o reprezintă literatura, astfel că avem tabla şi piesele reprezentându-i pe Robin Hood, Don Quijote de la Mancha etc. sau tabla şi piese inspirate din filme (Star Trek, Familia Simpson etc.). O altă categorie o reprezintă piesele ce folosesc “simboluri” de epocă modernă (ale clubului Real Madrid, piese de la Muzeul Mercedes din Stuttgart). Din colecţie nu lipsesc nici şahurile cu tematică specifică pentru copii (şah cu păpuşi Matrioshka, şah din Lego).

Expoziţia aduce în atenţia publicului şi o colecţie de ceasuri de şah, de la cele mai vechi până la cele digitale, precum şi cărţi de şah deosebite.

Evenimentul se doreşte a fi şi o pledoarie pentru învăţarea şi practicarea jocului de şah, cunoscute fiind beneficiile pe care acest sport al minţii le are în dezvoltarea personalităţii copiilor şi în îmbunătăţirea performanţelor şcolare. În acest scop, exponatele vor fi însoţite şi de postere care să prezinte beneficiile învăţării şi practicării şahului, povestea şahului, proiecţii cu micuţii jucători de şah la competiţiile Academiei SITAS sau în taberele internaţionale organizate de aceasta.

Expoziţia este deschisă publicului în perioada 17 septembrie – 16 octombrie 2015 şi poate fi vizitată: Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă: 10.00-16.00; Miercuri: 12.00-18.00; Duminică, Luni: închis.

[Preluare de pe http://www.mnit.ro/ocolul-pamantului-in-80-de-sahuri/#more-2585]

Majestatea Sa, Șahul. Breviar – Mihai Pânzaru

Am primit la redacţie un volum apărut relativ recent la Suceava: Majestatea Sa, Şahul. Breviar, sub semnătura ing. Mihai Pânzaru. Pe parcursul celor 322 de pagini sunt prezentate variate aspecte din lumea şahului, de la teorie la istorie, de la partide la portrete ale marilor jucători, de la regulile șahului la curiozități și aspecte filosofice…

Cu un conţinut atât de diversificat, breviarul nu te lasă deloc să te plictisești, și poate fi citit cu interes şi de un jucător începător, dar şi de unul experimentat.

Aș vrea să mai subliniez faptul că m-a impresionat și spiritul de echipă al familiei Pânzaru, nu mai puţin de alţi 4 membri ai familiei aducându-şi aportul la existența volumului!

Doritorii se pot adresa autorului, dl. Mihai Pânzaru, tel. 0723.669.818.

Concurs de compoziţie / Composition contest – h#2 – „Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”

Grupul de iniţiativă constituit din Christian THAU, fiul lui Sergiu THAN*), Valeriu PETROVICI, Comisia Centrală de compoziţie şahistă din cadrul Federaţiei Române de Şah, Dinu-Ioan NICULA, arbitru internaţional pentru compoziţie şahistă şi Marian STERE (Director de concurs), fondatorul site-ului www.stere.ro – Istoria Șahului Românesc), anunţă organizarea

Concursului internaţional (formal) de compoziţie de probleme de şah mat ajutor în 2 mutări (h#2) intitulat “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”, omagial pentru memoria lui Sergiu THAN, renumit editor şi redactor de şah român, şi în acelaşi timp aniversar pentru cei 80 de ani de la apariţia publicaţiei ȘAH-MAT, prima şi singura gazetă dedicată exclusiv şahului, din istoriografia publicaţiilor româneşti de specialitate.

Tema impusă este tema THAN (emisă în 1974 şi lansată în 1976) în care se cere ca la o problemă de mat ajutor în 2 mutări, clasic (non-feeric), cu câte o soluţie pe gemen (de orice fel) să mai existe în “A” (de preferinţă) şi o soluţie iluzorie (cursă), a cărei respingere se bazează pe o mutare aparent legală, dar în fond neregulamentară, indiferent de motivul ilegalităţii, ca de ex.: rocadă, promoţie, en-passant, rândul la mutare, retropat, numărul de capturi, regula de 50 de mutări sau de repetare a mutărilor, principiul par-impar etc. Paradoxal, în celălalt gemen cursa devine reală, legală şi unică. (Vezi exemplele de mai jos şi motivaţiile lor.)

Trimiteri nelimitate, până la 15 martie 2016, prin e-mail la adresele marian_stere@yahoo.com ori contact@stere.ro sau prin poştă, pe adresa Federaţia Română de Şah, str. Vasile Conta nr. 16, Bucureşti, sector 2, cod poştal 020954, România, cu menţiunea “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”.

Toate intrările în concurs vor fi afişate pe site-ul www.stere.ro, în secţiunea “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT” (care se va iniţia în curând), în ordinea primirii lor.

Fondul de premiere este de 500 Euro şi este asigurat de dl. Christian Thau, fiul maestrului omagiat.

Arbitrajul va fi asigurat de arbitrul internaţional Zoran Gavrilovski (FYROM).

Referatul provizoriu va fi comunicat pe site-ul www.stere.ro în 90 de zile de la finalizarea concursului, iar după un termen de alte 30 de zile pentru rezolvarea contestaţiilor se va publica Referatul definitiv.

Please reprint.

*) În anii ‘60, o eroare birocratică în transcrierea actului de identitate l-a transformat pe fostul ziarist și problemist Sergiu Thau în Sergiu Than, nume sub care a continuat să activeze atât în domeniul literar, cât şi cel problemistic.

The initiative group (Christian THAU, the son of Sergiu THAN*), Valeriu PETROVICI, the Central Comittee for chess composition of the Romanian Chess Federation, Dinu-Ioan NICULA, international arbiter for chess composition and Marian STERE (Director of the tournament), the founder of the website www.stere.ro – Istoria Șahului Românesc), announces the launching of

The international (formal) composition contest for helpmates in 2 moves (h#2) entitled “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”, omagial in memory of Sergiu THAN, well-known Romanian editor and writer, and in the same time anniversary for the 80 years since ȘAH-MAT was issued, the first and only newspaper entirely dedicated to chess, ever published in Romania.

The requirement is the theme THAN (issued in 1974 and published in 1976) where is asked that in a helpmate in 2 moves, classical (non-fairy), with one solution (of any kind) in each twin, to exist in “A” (preferable) also an illusory solution (try), whose rejection is based on an apparently legal move, but in fact illegal/irregular, no matter of the reason of illegality, such as: castling, promotion, en-passant, turn to move, retro-stalemate, number of captures, the rule of 50 moves or of repeating the moves, the principle even-odd a.s.o. Paradoxically, in the other twin the try becomes real, legal and unique. (See the examples below and their motivations.)

Unlimited compositions, until March 15, 2016, by e-mail at the addresses marian_stere@yahoo.com or contact@stere.ro or by snail mail, on the address Federatia Romana de Sah, str. Vasile Conta no. 16, București – 020954, sector 2, Romania, with the mention “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT”.

All the entries will be posted, in order of receipt, on the site www.stere.ro in “Memorial Sergiu Than – 80 ani de la apariţia ŞAH-MAT” section, which will be soon initiated.

The prize fund is 500 Euro and is provided by Mr. Christian Thau, the son of the celebrated master.

The judge of the contest is the international arbiter Zoran Gavrilovski (FYROM).

The intermediate report will be communicated on the website www.stere.ro within 90 days since the completion of the contest, and after a period of another 30 days for solving the claims, the definitive report will be published.

Please reprint.

*) In the 60s, a bureaucratic error in the transcription of the identity document turned the former journalist and problemist Sergiu Thau into Sergiu Than, the name by which he continued to work in both the literary and the problemistic field.

Noutăţi – august 2015 [XV]

Nota bene: De luna viitoare, septembrie 2015, vom renunţa la anunţarea punctuală a actualizărilor pe site-ul www.stere.ro, lăsându-vă bucuria de a descoperi singuri noutăţile! Ce pot să vă mai spun este faptul că aproape în fiecare zi vor fi postate materiale noi, de la cărţi la buletine şi listele ELO/CIV, de la reviste la articole noi în Cronologie ş.a.m.d. Deci verificaţi site-ul!! Dacă vreodată întâmpinaţi probleme la deschiderea unui fişier.PDF, tastaţi <F5> (Refresh). Lectură utilă! Şi nu uitaţi niciodată „cele 3 principii” care guvernează existenţa site-ului www.stere.ro! Am depăşit mult 57.000 de pagini de şi despre şah  pe care vi le oferim gratuit pe site! Excelsior!!

 

Ultima actualizare – O carte, noutăţi la Buletinul Intern, câteva reviste!

Precedentele actualizări din august 2015:

Am început încărcarea revistei Gambit.

Revista Română de Şah din ultimii săi doi ani de existenţă, respectiv 1991 şi 1992.

19 numere disparate din Buletinul Intern al F.R. Şah din anii 1986, 1987 şi 1996. Nu vă mai întreb dacă ne puteţi ajuta cu numerele lipsă, pentru că ştiu – din păcate – că nu va răspunde nimeni. Mulţumesc!

2 volume emise de F.R. Şah în 1998, şi anume Documente fundamentale, ediţia a III-a şi Caietul arbitrului nr. 4.

V-am pus la dispoziţie 2 noi publicaţii de şah: excelentul volum al IM Volodia Vaisman O idee străbate deschiderile şi un Regulament al jocului de şah din 1956.

Am încărcat pentru Dvs. colecţia completă pentru anul 1940 din Revista Română de Şah.

Şi, de curând, alte 2 cărţi destinate cu precădere copiilor: Şah-mat…ematica lui Ştefan Fătulescu din 1977 şi Primii paşi în şah, volum semnat în co-autorat de Elisabeta Polihroniade şi Tiberiu Rădulescu, în 1982!

De asemenea, am încărcat Buletinul Intern al F.R. Şah pentru anii 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 şi 1985.

Noutăţi – iulie 2015

Cu un pic de întârziere, vă informăm că am lansat o rubrică de Comentarii pe site, unde vă aşteptăm oricând propunerile, sugestiile, părerile, într-un cuvânt comentariile.

Continuăm cu actualizarea Buletinului intern al F.R. Şah şi a rubricii de şah din Rebus – Flacăra. Şi cu Revista Română de Şah!

În curând o surpriză plăcută, mai ales pentru problemişti!

Nu uitaţi de Anticariatul de şah! Numărul de titluri se va îmbogăţi simţitor în cursul lunii august.

Lectură plăcută pentru cele peste 53.000 de pagini pe care vi le oferim gratuit în Biblioteca Digitală.

Nu uitaţi niciodată cele 3 principii ale www.stere.ro! Excelsior!!

Noutăți – iunie 2015 [2]

Am actualizat o serie de numere din Buletinul intern al F.R. Şah şi am lansat un titlu nou în secțiunea „Periodice”, şi anume rubrica de şah din Rebus – Flacăra, datorită activului nostru colaborator, dl. Cristian-Florin Dănănău.

Lectură plăcută!

Am depășit numărul de 53.000 de pagini pe care vi le oferim gratuit în Biblioteca Digitală. Excelsior!

1950 Botvinnik, Partide alese

Anticariatul de şah [01]

Please take a look to the section “Biblioteca Digitală” > “Bookshop” for my sale/exchange lists (in progress)!

 

Vreţi să vă construiţi o bibliotecă serioasă de şah? Acum este momentul!

Pentru că m-am dedicat în exclusivitate şahului românesc, pentru că de-a lungul timpului am acumulat o bibliotecă imensă şi pe care nu o mai folosesc în totalitate, încep să pun la dispoziţia celor interesaţi câteva sute, poate chiar peste o mie de titluri de cărţi, reviste etc., din diverse perioade, de diverse niveluri, în diverse limbi, în secţiunea “Biblioteca Digitală” > “Bookshop”.

Schimbul de materiale este preferat vânzării. Oricum, tot ce se va obţine din această acţiune se va reinvesti în alte materiale de postat, gratuit, pe site, pentru Dvs. (Poate că acest demers rezultă şi din faptul că apelul de sprijinire a site-ului a avut un efect apropiat de 0 [zero] şi d.p.v. financiar, şi d.p.v. materiale de postat!)

Listele prezentate se vor actualiza cel puţin săptămânal, până la finalul inventarierii. Şi mai sunt multe alte titluri de adăugat…

Pentru orice alte informaţii, scrieţi la adresa de pe site sau la arhisah@gmail.com.

Oricum, atenţie la titlurile româneşti – mai toate le găsiţi gratuit pe site!

A propos, vă prezentăm deja peste 52.000 de pagini de şah gratuit pe site.

Excelsior!

Noutăți și Informații – iunie 2015

Am actualizat – și vom actualiza de câte ori apar informații noi – „cazul Sandu”, spre a se repara nedreptatea făcută jucătoarei noastre.

V-am pregătit, pentru viitorul apropiat, numere noi din diverse reviste de șah, iar până atunci vă oferim titluri noi în Biblioteca Digitală, atât pentru practicieni, cât și pentru amatorii de literatură cu trimitere la șah…

… și câteva informații, care sper să vă intereseze:

Pawn Sacrifice – Un film despre Bobby Fischer, axat pe meciul din 1972 pentru titlul mondial cu Boris Spasski, este așteptat în septembrie 2015. Pe YouTube veți găsi, căutând după titlul filmului, un interviu cu Tobey Maguire, actorul care îl întruchipează pe Fischer, trailer-ul filmului și altele…

Un interviu consistent cu marele maestru Florin Gheorghiu îl găsiți în Adevărul de weekend, 05-07.06.2015 sau la adresa: http://adevarul.ro/news/sport/floringheorghiu-sahistdin-cauza-tampiti-bobby-fischer-nu-ajuns-bucuresti-jucamrevansa-1_5573f013cfbe376e3503e619/index.html

Din același număr din Adevărul de weekend, aflăm că maestrul Dan Vladimir Bondoc a devenit eroul unui film intitulat sugestiv “Bondoc”, lansat cu ocazia TIFF 2015! Câteva referințe media:

http://adevarul.ro/entertainment/film/video-film-pornit-articol-adevarul-premiera-tiff-bondoc-documentar-despre-esec-1_55701c12cfbe376e35e9449a/index.html

http://adevarul.ro/cultura/arte/bondoc-ovationat-orasul-boc-1_5572fc43cfbe376e35feb83a/index.html

http://adevarul.ro/news/societate/omul-pierdut-partida-1_50ae20327c42d5a66399eb1b/index.html

http://www.prosport.ro/video/blog/trei-zile-din-viata-unui-sahist-batran-ultima-partida-a-lui-dan-bondoc-14378841

 

Mihaela Sandu - foto de pe site-ul sahulpentrucopii

Dreptate pentru Mihaela Sandu! [Updated]

 

Nu am cunoscut-o personal pe Mihaela Sandu. Dar o știu după nume, adică după performanțe. Deci scriu aceste rânduri ca istoric al șahului românesc, deci cât mai obiectiv posibil. Spun posibil, căci nu poți să nu devii subiectiv, ca român. Pentru că situația prezentată aici nu o afectează moral doar pe Mihaela, ar trebui să ne doară pe toți! Și trebuie să reacționăm. Și să cerem scuze oficiale și pedepse pentru vinovați.

Este de remarcat faptul că, prin secretarul general Vladimir Danilov, Federația Română de Șah într-adevăr a reacționat, cu promptitudine și fermitate, echilibrat totuși, susținându-și sportiva acuzată gratuit. Să revedem faptele…

Prezența Mihaelei Sandu, în numele României, la Campionatul European feminin de șah fusese semnalată pe site-ul oficial al F.R.Șah – http://www.frsah.ro/index.php?action=listingview&listingID=1657

“În perioada 18 – 31 mai 2015, hotelul Oasis Palace din Chakvi (Georgia) este gazda Campionatului European individual feminin de şah – ediţia 16. Participă 98 jucătoare din 19 ţări. După 11 runde, 14 jucătoare vor obţine calificarea pentru următorul Campionat Mondial Feminin! România este reprezentată de marea maestră Mihaela Sandu.”

A plecat singură, fără antrenor. Asta este, când nu ai fonduri suficiente…

Şi a început Campionatul, în care jucătoarea noastră, cu un ELO de 2300 era cotată pe poziția 45. Mihaela a câştigat în runda 1, m-am bucurat, a câştigat şi în runda 2, ne-am bucurat, … a câştigat totul până în runda 5. Deci 5 din 5!!

Atunci alţii (altele) s-au mirat, s-au panicat, au dat în paranoia. Şi au compus două sesizări, pe care vi le redăm în continuare, alături de răspunsul directorului de turneu.

Textul 2 – reprodus din varianta originală în lb. engleză şi în (doar) lb. rusă – sună cam aşa: “Noi, participante la 16. EU-Ch. Feminin dorim să ne exprimăm îngrijorarea despre situaţia rezultatelor M[ihaelei] Sandu. Dorim să solicităm organizatorilor să nu includă partidele ei din rundele 8-11 în transmisia live şi să le publice după terminarea rundei. Nu vedem niciun motiv important care să contravină acestei măsuri de precauţie pentru ambele părţi. Sperăm că o astfel de decizie va preveni orice suspiciune posibilă.”

Deci niciun motiv concret, doar suspiciuni fără cea mai mică bază reală.

Poate este interesant să vedem și lista (prelucrată după Chess-Results.com) cu semnatarele acestei ruşinoase plângeri directe la adresa Mihaelei Sandu.

Pe mai multe site-uri au început discuții aprinse, Iată ce spune Arthur Kogan în grupul “No more cheating in chess” de pe Facebook: “There is a big discussion in many forums and on few FB walls on the recent Women Eu. CH. where a player got accusations from all around without even a single proof, and unfortunately (or fortunately!) even few respected GM’s suddenly woke up… But from ‘suspecting’ (a logical process, done privately till collecting informations) to the level of ‘accusing’ just because somebody is winning few games in a row against stronger players is realy getting too far… (stronger by rating!? in chess the form factor and psychological or new trainer and plenty of other elements and small details can influence as well…nothing new!) […]”

Iar Tony Kosten afirma pe același grup: “Looking through Mihaela’s games it’s clear that her opponents all blundered badly at some point and lost normally, they only have themselves to blame”.

Fapt asumat cu fair-play de Lela Javakhishvili (rating 2472), care a pierdut la Mihaela în runda 5: „Come on, stop the panic, play better chess… I am one of those who lost to Mihaela, but I have the impression it was my own fault. Think how she must feel, playing under such pressure.”

[Photo by Sofiko Nikoladze]

Mihaela a pierdut în runda 6, poate o consecință logică a presiunii la care a fost supusă, dar și-a revenit în runda a 7-a.

Prezentăm și reacția demnă a Mihaelei Sandu, într-un memoriu adresat organizatorilor …

… și poziția F.R. Șah:

și un mail trimis organizatorilor și arbitrilor de secretarul general al Federației:

Dear chess friends, Please publish the next article, on behalf of the Romanian Chess Federation.

During EWICC 2015, after round 5, the Romanian WGM Mihaela Sandu, who was leading with 5 points, was subjected to a fantastic pressure by some opponents. She was accused of cheating by a letter signed by 15 players.

Even if she was proved innocence (see the discussion in facebook group „No more cheating in chess!” and particularly the opinion of prof. Kenneth Regan: „The answer is – and was after rounds 4 & 5- completely normal”), the protest letter is still staying on the playing hall walls (already three days have passed without anyone apologize). Mihaela is forced to see these complaints daily, even during the game!

We consider this a clear case of a false acussation and ask to be applied suitable measures.

Many thanks, Vladimir DANILOV, General Secretary RCF

 

Faptul că acele mizerabile acuze au rămas cel puțin 3 zile afișate în zona sălii de concurs, i-a afectat moralul Mihaelei, care a pierdut în ultimele 4 runde.

Redăm rezultatul oficial al Mihaelei Sandu și clasamentul final al Campionatului:

Revenind la poziția domnului Danilov și, poate în continuarea mesajului său, părerea mea personală este că arbitrii au fost prea permisivi față de grupul “revoltatelor”, și spun asta după ce am citit și recitit “Anti-Cheating Guidelines” aprobată de FIDE în noiembrie 2014. De ce nu au verificat, de ce – dacă nu au avut “substantial evidence” conform Section 3, part A din “Anti-Cheating” – au dat curs petițiilor?

Și nu pot să nu mă gândesc și la situația geo-politică actuală, atâta timp cât mai toate semnatarele celor 2 petiții provin din spațiul ex-sovietic. Aș vrea să cred că, totuși, șahul rămâne o luptă doar pe cele 64 de pătrate, și nu o luptă artificial extinsă în alte coordonate.

Dar știți ce este și mai curios? Această campanie „anti-cheating” (ghilimelele sunt puse intenționat) la adresa Mihaelei Sandu se desfășoară în Georgia, țară al cărei dublu campion, Gaioz Nigalidze, a fost prins trișând cu iPhone-ul la 17. Open Dubai 2015 – vezi http://m.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/04/14/chess-grandmaster-caught-using-iphone-to-cheat-during-international-tournament/

Ca membru în Consiliul Director al F.R. Șah, voi insista pentru scuze oficiale din partea organizatorilor din Georgia și din partea ECU – European Chess Union, sub auspiciile căreia s-a organizat evenimentul. Ar fi util pentru toți să aflăm și poziția domnului Ionuț Dobronăuțeanu, vicepreședinte al ECU și demersurile sale în demontarea nedreptății care i s-a făcut Mihaelei Sandu.

De asemenea, consider normală și corectă o solicitare din partea F.R. Șah pentru sancționarea de către FIDE a celor 15 semnatare ale “listei rușinii”, deoarece este clar pentru toată lumea că rezultatul turneului este viciat și că unui sportiv care a beneficiat de un start bun, i s-a pus piedică, la propriu și la figurat!

Succes în continuare, Mihaela Sandu, suntem cu toții alături de tine și, cum mai zic eu la finalul articolelor de pe stere.ro, Excelsior! Cariera ta șahistă merge înainte!

 

Iată noi comentarii pe marginea „cazului Sandu” în mass-media:

https://chess24.com/en/read/news/cheating-at-european-women-s-championship – Sub semnătura britanicului Colin McGourty, articolul „Cheating at the European Women’s Championship?” publicat pe www.chess24.com demontează pas cu pas acuzele gratuite la adresa jucătoarei noastre. Remarcăm doar câteva din comentarii:

„Shame on all those who accused Mihaela Sandu of cheating. Check the evidence first. This is as harmful for the game as cheating itself.”

„Its good to see how the chess world has stood up for her.”

„I hope the 15 players are prosecuted as this would set an important tone for the future of falsely accusing players.”

https://chess24.com/en/read/news/how-i-became-a-cheater – Un articol intitulat „How I became a cheater” semnat de Vlad Tkachiev care merită citit, chiar dacă nu face referire la Mihaela Sandu.

http://irinabulmaga.blogspot.ro/2015/05/cheating-and-ego-matters.html – O dovadă de elegantă solidaritate din partea colegei de echipă națională, Irina Bulmaga, pe blogul ei personal.

http://www.romania-actualitati.ro/acuzata_ca_triseaza_la_sah_marea_maestra_mihaela_sandu_da_replica_la_rra-77430 – Interviul dat de Mihaela Sandu la Radio România Actualități, după întoarcerea din Georgia.

http://www.observatorcultural.ro/Åah-In-tara-lui-Stalin-(I)*articleID_31963-articles_details.html – Partea I a unui interesant articol de Radu Jorgensen publicat pe www.observatorcultural.ro, intitulat „Șah! În țara lui Stalin”.

 

Noutăţi mai 2015 [actualizare]

Începem acum un nou proiect major, şi anume prezentarea Buletinului Intern al Federaţiei Române de Şah. Poate mai puţin interesant pentru jucători, Buletinul Intern reprezintă însă o sursă extrem de bogată de informaţii pentru cei care vor continua şi completa munca de cercetare istorică pe care am început-o aici!

De aceea am şi considerat că locul cel mai potrivit al Buletinului este în secţiunea “Istoria Şahului Românesc” şi nu în “Biblioteca digitală”.

După cum v-am promis, am postat pe www.stere.ro colecţia completă a revistei Şah 32/64.

Graţie amabilităţii prietenului nostru Mihai Panait, căruia îi mulţumesc şi acum pentru că ne-a pus la dispoziţie multe din numerele lipsă, am îmbogăţit colecţia revistei Chess Extrapress.

Lectură utilă şi nu uitaţi cele 3 principii ale www.stere.ro!