Primul număr al "Revistei de Şah"

1925 – R.R. Şah

1925.v.15, Soroca. Ca o încununare a beneficului an 1925, la iniţiativa lui Anatole F. Ianovcic apare primul număr al “Revistei de Şah”, care ulterior îşi va schimba numele în “Revista Română de Şah” şi va deveni organ oficial al F.R. Şah.

După obiceiul vremii, a trimis câte un exemplar cunoscuţilor, ca reclamă şi ca mijloc de atragere a abonaţilor.

În continuare, vă prezentăm o serie de fragmente din corespondenţa lui Wolfgang Pauly, majoritatea fiind legate de viaţa Revistei de Şah.

W. Pauly I. Schlarkó, 22.v.1925. «Am primit şi eu înştiinţarea din Soroca. Am să mă abonez la revistă, deşi este cam îndoielnic că va exista mult. În Bucureşti, după câte ştiu, nu are nici un colaborator.»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 15.vi.1925. «Dorind a mă abona la “Revista de Şah” îmi permit a mă adresa Dv., rugându-vă a dispune cele necesare…»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 20.xi.1925. «În privinţa unui articol despre arta problemelor de şah voi reveni eventual mai târziu. Din cererea Dv. conchid cu bucurie că “Revista de Şah” va continua să apară. Vă rog să treceţi ca abonat pe Dl. Dr. Ed. Birgfeld, Chemnitz (Germania).»

W. Pauly – S. Segenreich, 25.ix.1925. «Nu ştiu dacă aveţi cunoştinţă că “Wochenschach” fuzionează cu ziarul “Funkschach” […] Am văzut cu plăcere publicată în “Revista de Şah” problema Dv. dedicată Dlui Schlarkó şi mie. Cred că voi trimite şi eu acestei reviste ceva probleme, căci sunt de părerea Dv. că revista e binevenită. Scrisoarea publicată de “Vobis” în Nr. 5 e însă deplasată şi arată numai că autorul ei e novice în ale problemelor. Ce ar zice el dacă ar afla că există “Fairy Chess” (“Märchenschach”) care pe zi ce trece capătă mai mulţi adepţi şi nu are nici o legătură cu jocul de şah clasic? […] Dacă vedeţi la Cernăuţi pe Dl. Dr. Rduch, vă rog să-i transmiteţi multe complimente. Am stat cu D-sa în corespondenţă fără să-l cunosc însă până acum personal.»

W. Pauly – Dr. Ed. Birgfeld, 9.xii.1925. «Am comandat recent pentru Dvs. “Revista de Şah”, care apare de jumătate de an în Soroca (Basarabia) […] Am făcut acest gest şi pentru a ajuta editorul în lupta cu dificultăţile financiare. Din pagina de titlu o să vedeţi că în această regiune se practică cenzura militară (se află la graniţa cu Rusia).»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 11.xii.1925. «Vă mulţumesc pentru cinstea ce-mi faceţi de a mă alege ca jude la concursul internaţional de probleme ce voiţi să organizaţi. Regret însă mult că din lipsă de timp nu pot primi această însărcinare. Eu ajut pe amicul meu Dl. Dr. Birgfeld la redactarea rubricii lui de şah din “Chemnitzer Tageblatt” şi sunt unul din arbitrii concursului de probleme (maturi directe şi maturi inverse) a acestui jurnal. Îmi lipseşte însă timpul ca să mai primesc încă o asemenea funcţie. Din această cauză am fost silit să refuz şi pe Dl. T.R. Dawson care mi-a propus să fiu unul din arbitrii concursului de probleme al “British Chess Problem Society”. În treacăt mai observ că probleme în 2 mutări nu mă prea interesează şi de mult timp nu mai am compus o asemenea problemă. În fiecare an se ţin câteva duzini de concursuri pentru probleme în 2 mutări. Nu ar fi de pildă mai interesant un concurs pentru probleme “miniaturi” (cel mult 7 piese) în 3 şi 4 mutări?»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 18.xii.1925. «[…] Vă trimit alăturat o problemă originală pentru revista Dv. Cât priveşte colecţia de probleme ce voiţi să editaţi, vă recomand călduros să publicaţi în volumul I o antologie a tuturor compozitorilor români. În prezent România are un număr însemnat de compozitori distinşi de probleme şi o alegere a operelor lor celor mai bune ar fi desigur cu mult mai interesantă decât colecţia problemelor unui singur compozitor. Am văzut între altele cu multă bucurie că D-nii Gavrilov şi Fetow [?] publică în revista Dv. probleme originale. Alăturat 4 probleme pentru a fi întrebuinţate eventual în antologie…»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 31.i.1926. «Prin scrisoarea Dv. din 23 crt. am aflat cu regret că sunteţi aşa de puţin susţinut de şahiştii din ţară. Vă rog să notaţi câte un abonament la “Revista de Şah” pe anul 1926 pentru Dnii: V. Oniţiu, inspector principal C.F.R., Turnu Roşu; I. Schlarkó, Fabrica de produse chimice “Leda”, Timişoara II. Anexez în contul abonamentelor Lei 200. Voi ruga pe Dnii Oniţiu şi Schlarkó să vă trimeată ocazionale probleme originale pentru revista Dv. Ambii erau însă cam ocupaţi şi mi-au scris mai rar. Şi eu sunt foarte ocupat cu lucrări de bilanţ […]»

W. Pauly – V. Oniţiu, 7.ii.1926. «V-am abonat la “Revista de Şah” din Soroca şi vă rog să consideraţi abonamentul ca un mic cadou de Anul Nou, puţin întârziat. Poate trimiteţi o problemă originală acestei reviste? Dl. Ianovcic merită sprijin în eforturile sale de a ridica viaţa şahistă românească.»

W. Pauly – I. Schlarkó, 7.ii.1926. «V-am abonat la “Revista de Şah” din Soroca şi vă rog să consideraţi abonamentul ca un mic cadou de Anul Nou, puţin întârziat. Poate trimiteţi o problemă originală acestei reviste? «Dl. Ianovcic merită sprijin în eforturile sale singulare. Aţi citit probabil în rubrica de şah din “Adevărul” că cercul “Sfatul Negustoresc”, în urma recentelor evenimente, nu va participa la turneul Federaţiei.»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 16.ii.1926. «Voi scrie Dr. Birgfeld să vă trimeată nr. 60 din 14 crt. al ziarului “Chemnitzer Tageblatt” în care se vorbeşte în mod favorabil de o problemă şi de revista Dv.»

W. Pauly – I. Schlarkó, 28.ii.1926. «[…] Mă bucur că v-a plăcut „Revista de Şah” şi că l-aţi încurajat şi pe Dl. Tyroler să se aboneze. În privinţa turneului de la Bucureşti, vă trimit un pasaj din „Adevărul”, 27 ian. 1926…»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 6.vi.1926. «Văd cu plăcere conţinutul interesant al revistei Dv. Şi Dl. C.S. Kipping, cunoscutul problemist, s-a exprimat favorabil despre revista Dv. în “Chess Amateur”, Aprilie 1926.»

În 1926, Pauly avea să împlinească vârsta de 50 ani (în unele publicaţii, chiar şi în Revista de Şah, apăruse greşit vârsta de 60 de ani!!). Cu modestia sa proverbială, el ar fi dorit ca aniversarea să treacă neobservată, după cum le scria lui Dehler, Birgfeld sau Ianovcic: Bineînţeles, că dorinţa nu i s-a îndeplinit, în presa şahistă a vremii dedicându-i-se aproape 150 probleme, iar Chess Amateur, Funkschack, Svenska Dagbladet şi-au dedicat rubrica de probleme maestrului sărbătorit.

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 20.vi.1926. «În orice caz vă rog să nu continuaţi a publica apelul pentru “numărul Pauly”»

A.F. Ianovcic – W. Pauly, 25.vi.1926. «[…] În ce priveşte eroarea care am făcut-o în apelul meu către cititori, trebuie să vă spun că nu e vina mea în aceasta: am citit în rubrica “Slovenky Národ” din 9.v.1926, că “Funkschach” a publicat apelul către toţi problemiştii, rugându-i a trimite problemele originale pentru numărul din August a.c. care va fi dedicat jubileului Dvs. de 60 ani … […] Totodată am găsit de cuviinţă să vă declar următoarele: Cu toate că succesul moral al “R.d.Ş.” este excelent, atât în ţară cât şi în străinătate, situaţia materială este cea mai nenorocită, mai ales în momentul de faţă, când am cheltuit toate sumele provenite din abonamentele primite. Considerând pe Dvs. ca unul din cei mai devotaţi binevoitori ai Revistei noastre, vă rog, prea stimate Domnule Pauly, a ne ajuta, dacă veţi avea posibilitate şi a salva “R.d.Ş.” de pieire!! Vă salut cu cel mai profund respect, Devotatul Dvs., An. Ianovcic»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 1.vii.1926. «Am aflat cu părere de rău că situaţia materială a “Revistei de Şah” e nefavorabilă. Binevoiţi a vă prezenta peste 1-2 zile la Agenţia din Soroca a Soc. de asigurare “Dacia-România” (Reprezentant Dl. Gheorghe Ştefănescu, Directorul sucursalei Băncii Româneşti) care vă va plăti suma de Lei 2000, pe care am depus-o pentru contul Dv. la Direcţiunea din Bucureşti a Soc. “Dacia-România”. Vă rog să nu menţionaţi nimic în Revista Dv. despre această contribuţie.»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 31.viii.1926. «Înapoiat din Carlsbad găsesc stimata Dv. [scrisoare] din 20 crt. precum şi No. 16 al “Revistei de Şah” şi vă exprim mulţumirile cele mai vii pentru atenţiunea Dv. Vă rog să b.v. a publica în revista Dv. că mulţumesc tuturor compozitorilor cari mi-au dedicat probleme cu ocazia jubileului. […] În ziarele străine mi s-au dedicat aproape 150 (!) probleme.»

W. Pauly – W. Shinkman, 19.ix.1926. «Mult stimate domn, Primiţi cele mai calde mulţumiri pentru problema Dv. inversă ce mi-aţi dedicat-o în “Chemnitzer Tageblatt” din 29 august 1926. Din toate dedicaţiile pentru aniversarea mea de 50 ani, a Dv. mi-a produs cea mai mare plăcere.» Urmează câteva pasaje tehnice şi Pauly încheie scrisoarea cu menţiunea că anexează o fotografie a sa cu următoarea dedicaţie: «Veneratului maestru problemist W.A. Shinkman, cu cele mai calde urări, W. Pauly.»

W. Pauly – C. Gavrilov, 11.x.1926. «Vă rog să primiţi viile mele mulţumiri pentru interesantul articol despre Dama neagră pe care mi l-aţi dedicat în “Revista de Şah”.»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 5.xi.1926. «[…] Îmi pare foarte rău că “Revista de Şah” care are un succes moral aşa de frumos în străinătate, se loveşte de indiferenţa şahiştilor din ţară. Dacă veţi putea continua opera începută, sunt gata să vă ajut şi în 1927 cu suma de Lei 2000. Cât priveşte preluarea rubricii “Probleme de şah” sau “Şahul feeric”, din lipsă de timp nu o pot accepta. Puteţi însă să-mi trimiteţi din când în când probleme feerice spre examinare. […] Problemele mat ajutor sunt f. periculoase în privinţa soluţiilor duble. […] Tot din lipsă de timp nu am compus aproape nimic de câteva luni. Dacă îmi veţi scrie că “Revista de Şah” va continua în 1927, vă voi trimite însă o problemă pentru numărul din Ianuarie.»

W. Pauly – A. Lernovici, 22.xi.1927. «Vă mai datorez Lei 200 pentru 5 ex. ale broşurei Dv. trimese la timp librăriei C. Ronniger, Leipzig, care m-a creditat cu echiv. Alăturat găsiţi această sumă. Am scris zilele acestea numitei librării să vă trimeată cărţile Watts, Chess Pie No. 1 şi No. 2. Vă rog să primiţi aceste cărţi din partea mea şi sper că le veţi găsi interesante. Vă mai rog să transmiteţi Dlui Ianovcic multe complimente. No. 8/9 ale “Revistei de Şah” mi-au plăcut f. mult. Cu multe salutări…»

 W. Pauly – A.F. Ianovcic, 21.xii.1927. «Primind scrisoarea Dv. din 18 crt. mă grăbesc a vă arăta că din lipsă de timp nu pot accepta redactarea rubricii Dv. de probleme cu joc regulat. Vă propun însă să vorbesc cu Dl. Camil Seneca, unul din redactorii rubricii de şah din “Adevărul Literar”. Ştiu că D-sa iubeşte mult problemele de şah şi cred că ar accepta dacă i-aş face propunerea. Aştept deci răspunsul Dv. dacă doriţi să-i vorbesc. Rubrica s-ar conduce în acest caz de 2 redactori: Dl. Schiffmann pentru problemele în 2 mutări şi Dl. Seneca pentru cele în 3 şi mai multe mutări.»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 17.i.1928. «Vă rog să vă prezentaţi la […] Agenţia Generală a Soc. de asig. “Dacia-România” spre a primi suma de Lei 2000…»

W. Pauly – A.F. Ianovcic, 20.vii.1928. «[…] Alăturat 3 probleme ale mele care au primit premiul I la concursul anului 1927 pentru probleme feerice ale revistei “Tijdskrift v.d. Nederl. Schaakb.”. Revista aceasta e destul de interesantă. Dacă nu o primiţi, aţi putea propune schimbul cu revista Dv. la adresa indicată…»

W. Pauly – Aurel Lernovici, 8.ii.1929. «Rog a menţine şi anul acesta abonamentul “Revistei de Şah” pentru Dnii Dawson şi Dr. Birgfeld. […] Sper că primiţi regulat “Die Schwalbe”, căci am reînnoit abonamentul pentru Dl. Ianovcic pe 1929. Prin mandat poştal trimit pe adresa “Revistei de Şah” Lei 2000… Găsesc conţinutul revistei destul de interesant, unele din articolele ei au fost remarcate chiar în străinătate.

În urma cererii Dv. mai fac o propunere. S-ar putea cere în revistă ca să vi se trimeată spre publicare de fiecare jucător partida sau sfârşitul partidei jucate de dânsul pe care o găseşte mai frumoasă (indicând bineînţeles numele adversarilor, locul şi data, eventual note etc.). De asemenea, compozitorii să vă trimeată dintre operele lor prima problemă (sau studiu) publicată şi aceea pe care o preferă mai mult. Ca exemplu vă trimit pentru mine cele 2 probleme menţionate. Poate că introducerea unei asemenea rubrici ar interesa publicul.

În urma cererii Dlui Schiffmann, am trimis pentru Nr. 1000 al “Revistei de Şah” o problemă în 4 mutări (1.Ce7-d5). Dacă mai e timp vă rog a o înlocui prin alăturata problemă în 5 mutări, care mi se pare mai bună.

W.P. – inedit, # în 5, 1.Cd4-f3 – pentru Nr. 1000; W.P. – Wochenschach, 5 Mai 1895, 2#, 1.Tf4xd4 – Prima mea problemă publicată; W.P. – Wochenschach, 23 Mai 1920, 7#, 1.Ng7 – Problema mea pe care o prefer.

Ideea de a se augmenta veniturile “Revistei de Şah” prin anunţuri nu pare a fi rea. Cred însă că acum nu e momentul oportun pentru aşa ceva. Din cauza crizei, mai toate instituţiunile comerciale caută să-şi restrângă cheltuielile, şi cu greu se vor decide să dea bani pentru un anunţ într-o revistă cu un număr de cetitori mic faţă de alte jurnale. Astfel cred că trebuie aşteptat timpuri mai bune.»

Intitulată “Rubrica compozitorilor”, propunerea lui Pauly s-a concretizat începând cu numărul din februarie 1929 al Revistei de Şah.

 W.P. – J. Berger, 8.i.1930. «Primiţi vă rog cele mai calde mulţumiri pentru urările Dv. prieteneşti cu ocazia Anului Nou. […] Articolul Dv. despre “Opoziţia la distanţă” l-am transmis Dlui Herland, redactorul rubricii de studii din “Revista de Şah” spre publicare. Dl. Herland vă va comunica ulterior noutăţile.»

W.P. – A. Lernovici, 28.i.1930. «Vă rog să vă prezentaţi agenţilor Soc. de asig. “Dacia-Rom.” … care vă vor plăti Lei 2000 […] Vă rog a reînnoi abonamentul pe 1930 pentru Dnii Dr. Birgfeld, T.R. Dawson şi pentru mine.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 23.iii.1930. «Cred că aţi trimis Dlui Berger numărul din Febr. al “Revistei” cu articolul D-sale… Dl. Berger împlineşte la 11 Aprilie vârsta de 85 ani (născut la 11 Apr. 1845 la Graz). Vă rog să publicaţi în numărul din Aprilie alăturata problemă pe care i-o dedic. Poate că mai scrieţi cu această ocazie un mic articol în onoarea jubiliarului. Dl. Berger e printre puţinii care s-au distins în toate ramurile şahului: în jocul de partide, cu teoretician şi compozitor de studii şi probleme. La pag. 19 a “Revistei” i-aţi notat titlul de “consilier ministerial”. Mai just ar fi fost numai “consilier”. Titlul e pur onorific şi i-a fost dat mi se pare când e ieşit la pensie din funcţie D-sale de director al Academiei comerciale din Graz.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 27.iii.1930. «Îmi pare rău că starea financiară a Revistei a rămas nefavorabilă. Credeam că în urma celor stabilite la Congresul din Iaşi (R.Ş., v.1929) situaţia s-ar fi îndreptat.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 25.iv.1930. «În Ianuarie a.c. v-am remis prin Dl. Schlarkó problema alăturată (ajutor, 2# în 2 feluri). Comunicând această problemă şi Dlui Dawson pentru colecţia sa, D-sa îmi răspunde că la 20 Apr. că şi Dl. Dr. E.J.v.d. Berg a găsit aceiaşi problemă şi a publicat-o într-o poziţiune identică în “Ostrauer Zeitung” 13/10/1928. Vă rog deci a anula problema mea şi a nu o mai publica. La poziţiuni aşa de simple, asemenea coincidenţe nu sunt de mirat. Acum câteva zile mi-a scris Dl. W. Usath, arătându-mi că aţi primit un ex. din “Schwalbe” în schimbul “Revistei Române de Şah” şi alt ex. ca membru al “Schwalbe”, întrebându-mă dacă doriţi să continuaţi a rămâne membru. I-am răspuns că da şi i-am remis pentru Dv. cotizaţia pe anul 1930.»

W.P. – M. Niemeijer, 1.v.1930. «[…] Anii mai vechi 1925-1927 [Revista Română de Şah]  sunt epuizaţi…»

W.P. – A.F. Ianovcic, 17.vii.1930. «Nr. 5-6 al Revistei se prezintă foarte bine. Vă rog a trimite un exemplar D-lui W. Heidenfeld… Dl. H. a fost acum câteva luni în Bucureşti şi m-a vizitat. Dl. Oniţiu este plecat în concediu… La începutul lui August plec pentru o lună în străinătate.»

W.P. – C. Gavrilov, 22.v.1930. «[…] Cât priveşte propunerea Dv.» [despre un nou concurs de probleme – n.n.] «sunt nevoit să vă arăt următoarele: 1) Concursul internaţional al “Adev.” nu s-a putut termina deşi a trecut de mult termenul […] 2) La concursurile anterioare ale “Revistei R. de Ş.” nu s-au plătit unele premii. Astfel am văzut corespondenţa recentă între Dnii Oniţiu şi Lernovici despre premiul de Lei 1000 al Dlui Schor, Budapesta, neplătit încă “din lipsă de fonduri”. Şi de la Dl. Herland am auzit de alte asemena cazuri. […] În astfel de împrejurări, străinătatea trebuie să-şi fi pierdut desigur încrederea în seriozitatea concursurilor de probleme din România.» […] «Am văzut de curând în “Chess Amateur” rezultatul concursului acestui jurnal pe 1929: premiul I – Schiffmann, premiul II şi prima menţiune – Dv. Păcat că “Chess Amateur” va înceta de la Iunia a.c. să mai apară.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 16.x.1930. «După înapoierea mea din străinătate am găsit mult de lucru, astfel că abia acum reiau corespondenţa noastră. Vă exprim mulţumirile mele pentru problema 1161 din “Schwalbe” pe care mi-aţi dedicat-o. […] De asemenea vă rog a transmite Dlor P. Leibovici şi O. Costăchel mulţumirile mele pentru dedicaţia problemei 1244 din “Schwalbe”. Pare însă că problema nu e corectă…»

W.P. – A.F. Ianovcic, 26.x.1930. «[…] Îmi pare rău să aflu că situaţia materială a “Revistei” nu e bună, credeam că ea s-ar fi îndreptat în urma subvenţiei primite prin Dl. Ciulley. Vă trimit alăturat Lei 300 pentru abonamentul pe 1930 al Dlui Fühlendorf.»

W.P. – J. Berger, 9.xi.1930. «Am verificat problema Dv. #4 şi am găsit-o corectă. O voi trimite astăzi, conform dorinţei Dv., la “Revista Rom. de Şah”. […] Expunerea planurilor pentru cărţile Dv. m-a interesat mult. […] Este păcat că operele remarcabile ale vechilor compozitori nu mai sunt luate în seamă în majoritatea cărţilor nou apărute. O culegere a celor mai bune lucrări din vechime ar fi foarte dorită.» Deci colaborarea cu neobositul maestru Berger continuă…

W.P. – A.F. Ianovcic, 9.xi.1930. «Vă trimit alăturat o problemă originală pe care maestrul Berger mi-a remis-o spre publicare… Problema e excelentă şi cred că o veţi publica la loc de cinste.» […] «Maestrul J. Berger mi-a scris din nou, arătându-mi că problema D-sale ce v-am trimis e dedicată mie şi m-a rugat să vă comunic acest lucru. Binevoiţi deci a publica problema cu această dedicaţie. Îmi pare foarte rău de cele ce-mi scrieţi în privinţa situaţiei materiale a “Revistei”. Sper că nu veţi ajunge acolo ca să înceteze apariţia acestui jurnal care e apreciat şi în străinătate. Eventual, aţi putea reduce numărul paginilor pentru a micşora cheltuielile. N. 9-10 se prezintă f. bine. În special mi-a plăcut articolul Dlui R. Cofman.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 27.xi.1930. «M-am bucurat mult să aflu că criza “Revistei R. de Şah” a trecut…»

W.P. – A.F. Ianovcic, 11.xii.1930. «Dl. A. Kniest îmi scrie că i-a plăcut mult nr. 11 al “Revistei” şi trimite o problemă spre publicare. […] De asemenea îmi scrie Dl. T.R. Dawson arătându-mi că defunctul I.A. Schiffmann a primit premiul I la concursul pentru probleme în 2 mutări al “British Chess Federation”. Dl. Dawson a întrebat la adresa din Chişinău, str. Mareşal Badoglio 43, cui trebuie plătit acest premiu, dar nu a primit nici un răspuns. Mă roagă să mă informez cine ar fi în drept a primi premiul şi adresa acelei persoane. Deoarece aţi cunoscut mai de aproape pe Schiffmann, v-aş ruga să-mi comunicaţi aceste informaţiuni dacă vă este posibil.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 20.ii.1931. «Vă rog să vă prezentaţi la Banca Comercială … care vă va plăti Lei 2000, sumă ce am depus astăzi la Direcţiunea de aici a Soc. “Dacia-România”. Banca Comercială este agenţia la Iaşi a Soc. D.-R. … Vă rog a reînnoi abonamentul pe 1931 pentru Dnii Birgfeld, Dawson şi pentru mine. Revista se prezintă foarte bine. În special mi-au plăcut cuvintele D-lui Mihail Sadoveanu. Ştim cu toţii că fără entuziasmul şi abnegaţia Dv., de mult nu mai exista “Revista Română de Şah”. În descrierea campionatului Bucureştiului ar fi fost mai bine dacă se evitau ironiile la adresa D-lui Herland. Nu ştiu dacă D-sa nu se va simţi jignit.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 1.iv.1931. «Proiectul unui concurs internaţional pentru probleme feerice e bun. Aş prefera probleme mat ajutoare în 3 mutări. În caz de realizare a proiectului aş da pentru premiul I Lei 1000. Din lipsă de timp, nu aş putea însă să fiu arbitru.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 3.viii.1931. «De mult nu am mai primit ştiri de la Dv. şi nici “Revista Română de Şah”. Dl. Fühlendorf mi-a trimis pentru Dv. alăturatele 4 probleme (mat ajutor). Plec la 5 Aug. pentru o lună în străinătate.»

În continuare să vedem prin ce… chinuri a trecut numărul mai-septembrie din 1931, ultimul al “primei reprize” din viaţa Revistei de Şah.

W.P. – A.F. Ianovcic, 10.ix.1931. «Prin c.p. din 6 crt. am aflat cu multă părere de rău că Revista va trebui să înceteze din lipsă de fonduri. Cum arătaţi, ar fi de dorit să apară cel puţin încă un număr în care să publicaţi şi rezultatul concursului I.A. Schiffmann. Vă rog să-mi comunicaţi ce sumă v-ar lipsi pentru scoaterea acestui număr. Cu toate că resimt şi eu efectele crizei, aş dori să contribui la costul numărului.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 17.ix.1931. «Din călătoria mea în străinătate mi-a rămas alăturata bancnotă de 100 Schilling. Vă rog să o preschimbaţi la o bancă de acolo şi sper că veţi fi astfel în măsură de a scoate numărul cu rezultatul concursului Dv. in mem. Schiffmann. Dl. Sadoveanu nu poate să vă dea ajutor pentru continuarea Revistei?»

W.P. – J. Berger, 22.x.1931. «Revista de şah românească a încetat, din păcate, să mai apară.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 14.xii.1931. «Rog a-mi arăta dacă “Rev. Rom. de Şah” va continua să apară. Numărul interesant cu rezultatul concursului Schiffmann l-am primit.»

W.P. – A.F. Ianovcic, 26.xii.1931. «Ar fi desigur regretabil dacă “Revista” ar înceta, dar nu e admisibil ca numai câteva persoane, dintre care în primul rând Dv., să facă sacrificii de muncă şi bani, iar majoritatea aşa-zişilor abonaţi să nici nu achite abonamentul. […] Cu cele mai bune urări pentru 1932…»

W.P. – A.F. Ianovcic, 28.v.1933. «Am aflat cu multă bucurie că de la 1 iulie a.c. va reapare “Revista R. de Şah” şi vă trimit spre folosire 4 probleme inedite ale mele şi 2 ale Dlui Seneca din Paris.»

W.P. – P. Leibovici, 12.vii.1933. «[…] Am primit de câteva zile primul număr al “Revistei Rom. de Şah” care se prezintă f. bine. Am văzut cu plăcere că aţi preluat conducerea rubricii pentru pro­bleme feerice. Am rezolvat problemele din primul număr şi vă notez la sfârşitul scris. soluţiunile. […] Nu doresc însă să iau parte la concursul pentru dezlegători şi nici ca numele meu să fie trecut între dezlegători. Am voit numai vă arăt interesul pentru această rubrică. Regret că nu-mi e posibil să fiu jude la concursul pentru probleme feerice ce proiectaţi. […] Cu acest prilej vă trimit o problemă cu gemen compusă de mine acum câteva luni, în care Alb are […] numai un pion. Problema e inedită şi dacă voiţi o puteţi întrebuinţa în “Revista”. Nu am notat soluţia, care nu e dificilă, şi vă rog ca şi la problemele pe care mi le trimiteţi, să nu notaţi soluţiile.»

W.P. – M. Augutstein, 1.viii.1933. «Cu multă plăcere am primit şi numărul pe Iulie al “Revistei Rom. de Şah” şi vă trimit astăzi prin mandat poştal Lei 300, preţul abonamentului pe 1 an. […] Dl. Henri Rinck mi-a scris de curând rugându-mă să-i caut a vinde pe ½ preţ sau cu orice preţ exemplarele cărţii sale “700 Fins de partie”, pe care mi le-aţi trimis anul trecut. Am vândut 1 ex. la preţul de Lei 250 şi v-aş ruga să puneţi un anunţ în “Revista” că această carte se găseşte spre vânzare cu preţul redus de Lei 250. Nu arătaţi însă adresa mea, ci a revistei…»

W.P. – P. Leibovici, 26.x.1933. «[…] Propunerea D-lui Augutstein de a adăuga la “Revista” încă 4 pagini pentru probleme feerice a fost f. bine primită de problemiştii din Bucureşti, care s-au declarat gata să contribuie cu Lei 300 de fiecare număr. Rog a-mi comunica când veţi scoate primul cu acest adaos, spre a încasa aici şi a trimite D-lui Augutstein suma de Lei 300.»

W.P. – M. Augutstein, 20.xi.1933. «[…] Observ o eroare la numărul pe Nov. La problema Nr. 90 trebuie scris: “Selbstmatt in 4 Zügen. Hilfszüger”. De asemenea, la Nr. 91: “Selbstpatt in 4 Zügen. Hilfszüger”.»

W.P. – M. Augutstein, 9.i.1934. «Vă trimit astăzi prin mandat poştal Lei 300, contribuţiunea problemiştilor de aici pentru paginile suplimentare ale “Revistei Rom. de Şah” pe Ianuarie.»

Distribuiți acest articol: