Featured image (1)

1924.viii.26

W. Pauly – Ranneforth. «Pentru calendarul Dv. şahist: 1. Cercul de şah “Sfatul Negustoresc”, Calea Victoriei 56, Preşedinte H. Johnson; 2. Cercul de şah “Cercul Comercial”, Str. Bursei 4, Preşedinte A. Henţiescu. Adrese noi: Ing. L. Loewenton, Str. Isvor 20; Iosef Schlarkó, Timişoara, Fabrica chimică “Leda”; Locot. I.H. Gudju, Bucureşti, Principatele Unite 57; S. Rosenfeld, Olimpului 25. Peste 10 zile voi pleca pentru o lună în străinătate…»

Stagnarea provocată de primul război mondial, şi în sport, atât pe plan intern, cât şi extern, începe să treacă, se înfiinţează noi cercuri şi apar tentativele de grupare sub un organism central. Ilustrativ este următorul fragment dintr-o scrisoare a lui Ion Gudju, cel ce avea să fie promotorul acţiunii de fondare a F.R.Ş., către Victor Muntean, preşedintele “Cercului de şah” Sibiu, 5 ianuarie 1923.

“Călăuziţi de crezuri comune şi de dragostea neînfrântă către nobilul joc al regilor, avem ferma convingere că acesta va fi norocosul şi fericitul pas ce facem, întru consolidarea sufletească ce trebuie să ne lege, în înfăptuirea doritei federalizări a cercurilor de şah, ca astfel, cu forţe unite, să avem mai multe şanse în greaua, dar sublima luptă a răspîndirii şahului…”

1924.06.05 - PV pt Olimpiada 01 copy

1924.06.05 – PV pt Olimpiada 01 copy

1924.06.05 - PV pt Olimpiada 02 copy

1924.06.05 – PV pt Olimpiada 02 copy

1924.06.25 - Gudju Olimpiada 1

1924.06.25 – Gudju Olimpiada 1

1924.06.25 - Gudju Olimpiada 2

1924.06.25 – Gudju Olimpiada 2

Distribuiți acest articol: