Featured image (1)

1. Preambul

Jocul de şah a apărut în spaţiul asiatic, deşi nu s-a stabilit definitiv dacă ţara de origine este India, Persia ori China. Ipoteza indiană o exemplificăm pe scurt printr-un extras din Descoperirea Indiei a lui Jawaharlal Nehru:

“Jocul de şah, apărut pentru prima oară în India, s-a dezvoltat, probabil, din această împărţire a armatei, în patru părţi”. Este vorba de armata “compusă din infanterie, cavalerie, care de luptă şi elefanţi” a lui Ceandragupta Mauria, cel care a condus primul stat indian centralizat, în jurul anului 320 î.e.n.

Şahul indian, ceaturanga, se juca pe o tablă cu 64 de pătrate, dar cu 4 seturi de piese, aşezate la colţuri. Din acesta ar fi derivat varianta chinezească xiang-qi şi varianta arabă şatranj, apropiată de şahul modern, care migrează spre Europa pe două căi principale: prin nordul Africii, prin intermediul maorilor, pătrunzând în peninsula iberică, prin secolul IX şi răspândindu-se în vestul continentului şi, respectiv, prin nord-estul Europei – Rusia -, prin popoarele migratoare.

O descoperire a arheologilor bulgari de la sfârşitul secolului trecut, constând în piese arhaice de şah, ridică şi ipoteza pătrunderii şahului pe continentul nostru pe linia Turcia-Grecia.

Vom reveni însă curând, cu mult mai multe detalii, la istoria jocului de şah.

Oricum, oricare ar fi fost linia de răspândire, cert este că în ţara noastră şahul pătrunde relativ lent, primele atestări având oarecare legătură cu şahul apărând în secolul al XVIII-lea, prin descrierea unor obiecte vestimentare cu modele în “şatrange”, “şatranci”, “şătrinci”, “sandraci” (o variantă învechită a termenului „şah”), toate cu sensul de carouri, pătrăţele. [Cf. N. Iorga, Culegere de studii şi documente cu privire la istoria românilor, Lazăr Şeineanu, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române, D.Z. Furnică, Documente privitoare la comerţul românesc, 1473-1868, Bucureşti, 1931] Nu este lipsit de interes să prezentăm câteva repere istorice și literare care să sublinieze mai exact pătrunderea acelor termeni în ţara noastră.

Distribuiți acest articol: