Până în anul 2015, F.R.Şah. a parcurs 90 de ani de existenţă (de la atestarea sa documentară, din 4.i.1925). După ce actul de constituire al F.R. Şah a fost oficializat la data de 14 martie 1926 prin adeziunea a 26 de cercuri de şah din ţară, a fost ales un Comitet Director prezidat de Mihail Sadoveanu care a devenit preşedintele Federaţiei. Şi alte personalităţi marcante ale vieţii politice, culturale şi sportive româneşti au îndeplinit funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de şah.

1894, Galaţi

Cu asistenţa deja experimentatului Mauriciu Armand şi sub conducerea generalului Skeletti se înfiinţează al doilea club de şah din România.

1908

Se înfiinţează Cercul de Şah din Timişoara. [Informaţie de la N. Illijin. Vezi Arhivele Naţionale Timiş, Fond „Tribunalul Timiş-Torontal” – Persoană juridică, Dosar nr. 20/1928, p. 57]

1913

După o ştampilă descoperită într-o colecţie de reviste germane vechi,
aflăm de existenţa unui club de şah la Cluj.

1913 Club Cluj stampila

1913 Club Cluj stampila

1920.i.20

Constituirea unui cerc de şah al absolvenţilor liceului “Gh. Lazăr”.

1920.01.25 PVerbal din 12.01.1920

1920.01.25 PVerbal din 12.01.1920

1921

La începutul anului 1921, “Cercul de Şah” din Bucureşti îşi stabileşte statutul şi alege conducerea: A. Henţiescu (primul preşedinte), W. Pauly (al doilea preşedinte), Locot. Gudju (Schriftf.), L. Marcu, Locot. A. Bibescu (bibliotecar), Dr. Bobeş, Constantinescu şi Fichner, Grossman şi Ing. L. Löwenton (auditori).

Reflexii în presa vremii:

„Adunarea Generală a membrilor clubului a avut loc la sediul stabilit în str. Academiei 20. S-a apreciat că asociaţia are un curs de dezvoltare favorabil, numărul membrilor fiind de circa 100, iar situaţia financiară satisfăcătoare. Principalul eveniment al anului, în afară de unele turnee de club, a fost vizita de 14 zile a maestrului R. Reti, unde au fost mai multe simultane şi partide oarbe, lăsând cea mai bună impresie. Cu Clubul de şah din Timișoara au început 2 partide prin corespondenţă, iar fondul de 2.000 de lei stabilit ca miză este destinat să promoveze un campionat naţional de şah. [Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung #51-52, 25.XII.1921, p. 310]

1921 Club la Bucuresti

1921 Club la Bucuresti

 

Documentul integral poate fi citit aici: 1921 – Statute Cerc sah Bucuresti.pdf