Featured image (1)

1921.vi – Reti la Bucureşti

Binecunoscutul mare maestru cehoslovac, Richard Reti, nu mai are nevoie de prezentare. În urma unor tratative încheiate cu succes, pe data de 5 iunie 1921, într-o duminică, Reti a sosit în Bucureşti, unde a fost întâmpinat de un entuziast grup de şahişti. Prezenţa sa în mijlocul şahiştilor bucureşteni a condus la o adevărată sărbătoare prin simultane, partide uşoare, un mic turneu, o conferinţă etc. În primele zile, Reti s-a refăcut după drumul lung cu trenul şi a vizitat oraşul. [Vezi şi articolul “Reti la Bucureşti” de Marian Stere, Almanah Planeta – Şah 1986, pag.123]

Reti Richard (1)

Reti Richard (1)

Reti Richard (2)

Reti Richard (2)

1921.05.15 Pauly Reti

1921.05.15 Pauly Reti

9 şi 10 iunie – Reti a susţinut o serie de partide amicale.

11 iunie – A avut loc un simultan la tablă în sediul “Camerei de Comerţ” şi în cinci ore şi jumătate Reti a înfruntat 20 de adversari cu rezultatul +14 =3 -3. A câştigat la d-ra A. Bujigan, Loewenton, Herland-fiul, Pauly, Weinberg, Buchman, Egli, Petrescu, I.C. Aslan, Tasian, Witzling, ing. Ionescu, lt. Bibescu şi ing. Leu, a remizat cu lt. Gudju, V. Teconţea şi Lonyai şi a pierdut la dr. S. Bobeş, Cezar Ionescu şi Rosenberg.

12 iunie – S-a desfăşurat, în acelaşi local, primul simultan orb. Înfruntând 12 adversari, Reti a obţinut rezultatul +6 = 2 -4, câştigând la Loewenton (care a jucat tot orb!), Rosenberg, Teconţea, Cezar Ionescu, Rubinstein şi lt. Bibescu, remizând cu dr. Bobeş şi Lobelsohn şi fiind învins de Pauly, lt. Gudju, H. Johnson şi Hoerath. Interesant că cei trei învingători din prima zi nu au mai reuşit decât o remiză prin dr. Bobeş în faţa unui Reti “orb”. A urmat o zi de odihnă, apoi…

14 iunie – A avut loc al treilea simultan, respectiv al doilea “a l’aveugle”, în sala Liedertafel. În 3h 40’, Reti a jucat cu 20 de adversari, obţinând un rezultat excelent: +16 =3 -1. A câştigat din nou lt. I. Gudju, au remizat Pauly, Loewenton (care a jucat din nou orb) şi lt. Bibescu, iar printre învinşi s-au numărat S. Bascovici, Egli, V. Teconţea, dr. Bobeş, Wexler ş.a.

15 iunie – Reti a susţinut o conferinţă despre “Teoria şahului modern”, unanim apreciată de auditoriu.

Cu această conferinţă, Reti şi-a încheiat obligaţiile faţă de gazde, următoarele zile dedicându-le unor partide amicale şi unui mic turneu în patru, dublu tur, încheiat cu următorul rezultat: 1. Reti 4 p. din 6, 2. Loewenton 3 p., 3-4. Gudju şi Adolf 2½.

19 iunie – Se organizează o agapă de despărţire, la “Grădina Pariziană”.

20 iunie – Reti s-a despărţit de ospitalierele sale gazde şi a luat trenul spre Viena, cu o escală de o zi la Sibiu.

21 (22 ?) iunie, Sibiu – Reti a susţinut un simultan orb la 12 mese, încheiat cu rezultatul +8 -4 (a pierdut la Oniţiu, Roth, Kraus şi Traviscu).

Fragmente din corespondenţa lui Wolfgang Pauly pe marginea vizitei lui Reti:

W. Pauly – R. Reti, 15.v.1921. «Răspunzând scrisorii Dv. din 30 aprilie vă anunţ că hotărârea Dv. de a veni în Bucureşti a produs o mare bucurie în cluburile de şah locale. Sperăm să ne vedem la sfârşitul acestei luni şi până atunci vă salută cu deosebită stimă, al Dv. devotat, W. Pauly.»

W. Pauly – I. Schlarkó, 20.vi.1921. «Dl. Reti a plecat astă seară spre Sibiu şi de acolo la Kauhau.»

W. Pauly – V. Oniţiu, 18.vi.1921. «[…] Dl. Reti vă va preda din partea mea cartea cerută…»

W. Pauly – R. Reti, 9.x.1921. «Răspunzând amabilei Dv. scrisori, vă anunţ că după informaţiile mele ziarul “Rampa” nu poate acorda un onorar corespunzător pentru o rubrică de şah. Dl. Herland, care pleacă peste puţin la Viena, vă va informa despre situaţie. În aceste condiţii, nu veţi mai duce, din păcate, proiectul Dv. la îndeplinire.

Ne amintim deseori aici de orele plăcute pe care Dv., cu arta Dv., ni le-aţi dăruit. Un portret mare de-al Dv. se află înrămat în camera clubului nostru. Foarte răspândita revistă engleză “Chess Amateur” prezintă în numărul din octombrie (pag. 16) o notă despre spectaculosul joc orb al Dv. din Bucureşti.»

Deci Reti intenţionase să redacteze o rubrică de şah într-un ziar bucureştean. Păcat că nu s-a concretizat acest deziderat!

1921.10.09 Pauly Reti

1921.10.09 Pauly Reti

R. Reti – W. Pauly, 5.i.1922. – Pauly-Reti corespondenta.pdf

W. Pauly – R. Reti, 4.ii.1922. «Vă rog să scuzaţi răspunsul meu cam întârziat (din cauza unei indispoziţii) la amabila Dv. scrisoare din 05.i.1922. Am vorbit cu preşedintele clubului de aici. Dl. Henţiescu, şi cu ceilalţi membri ai comitetului şi am luat cunoştinţă cu satisfacţie de propunerea Dv. de a veni şi în acest an în Bucureşti. Sperăm că va fi posibil să realizaţi acest proiect. […] în prezent, în urma iernii anormal de severe, mai mulţi membri s-au îmbolnăvit şi întâlnirile la clubul de şah s-au împuţinat. Referitor la termenul propus de Dv. pentru vizită (începutul lui martie) veţi găsi aici alegerile pentru Parlament şi de aceea interesul pentru şah nu se prezintă favorabil. […] Pentru studiul excelent pe care mi l-aţi dedicat vă transmit cele mai calde mulţu­miri şi mă voi revanşa cu o contra-dedicaţie îndată ce voi publica o problemă potrivită.»

W. Pauly – R. Reti, 12.iv.1922. «Scrisoarea Dv. amabilă din Berlin am primit-o de curând. După reluarea discuţiei cu ceilalţi membri ai comitetului clubului local, cred că ar fi de preferat să amânaţi vizita în Bucureşti pentru vremuri mai favorabile. În prezent câţiva membri importanţi sunt plecaţi pentru afaceri, iar alţii (ca Dl. ing. Loewenton) atât de tare ocupaţi, încât n-ar putea veni nicidecum la clubul de şah. După sosirea Dv. la Viena am să vă trimit alte veşti. Calde mulţumiri pentru trimiterea interesantei Dv. lucrări despre ideile noi în şah şi care va intra în biblioteca clubului. Dl. lt. Gudju a scris despre aceasta în rubrica de şah din “Adevărul literar”. După cum am auzit, mai mulţi membri ai clubului vor să comande lucrarea. […] Vă urez din inimă succes la concursurile de la Pistyan şi Londra.»

Distribuiți acest articol: